Spejderne i Them

Økonomiskabende aktiviteter

Da gruppen ønsker at holde så lavt et kontingent som muligt, for at så mange som muligt har mulighed for at deltage, har gruppen en række pengeskabende aktiviteter, hvor såvel spejdere som forældre hjælper til.

  • August: Country Festival, hvor gruppen siden 1980 har stået for oprydning og rengøring lørdag og søndag morgener. Hertil kommer nedbrydning søndag formiddag.
  • September: På flugtskydebanen i Hjøllund indsamles patronhylstre. Det er en enkelt aftens aktivitet for såvel spejdere som forældre
  • December: Salg af juletræer i 2 weekender fra torvet i Them. Igen en aktivitet for forældre og spejdere
  • Januar/februar: salg af lodsedler, en aktivitet for spejderne
Gruppen er meget interesseret i at høre om muligheden for nye aktiviteter, da pengene sagtens kan bruges. Kontakt Kenneth Bacci. Så under kontaktoplysninger.